pups 0-6 weken 2017-04-15T12:46:00+00:00

De eerste levensweken (0-6 weken)

Vlak na de geboorte zijn de pups / kittens erg kwetsbaar. Ze zijn in dit stadium nog volledig afhankelijk van het moederdier. Het is daarom van groot belang dat  bepaalde signalen van zowel moederdier als de pups / kittens zo vroeg mogelijk worden herkend.